726 563 500 info@razem-opieka.pl

O nas

„Razem” Spółdzielnia Socjalna to wielobranżowe przedsiębiorstwo społeczne. Działa jako organizacja pożytku publicznego, prowadząc nieodpłatne działania na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej osób doświadczających wykluczenia społecznego oraz prowadzi działalność gospodarczą przeznaczając zyski na zatrudnienie tych osób. Spółdzielnia została założona na przełomie 2015 i 2016 roku dzięki pomocy Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie oraz Fundacji Gospodarczej Pro Europa w Toruniu. Założycielami podmiotu jest 5 osób. Są to osoby wyspecjalizowane w różnych dziedzinach, min. w: profesjonalnej opiece nad osobami starszymi i dziećmi, uprawnienia do wykonywania masażu rehabilitacyjnego z elementami opiekuna środowiskowego, tworzenia odpowiedniego menu dla starszego człowieka oraz prac z zakresu neurologopedii, niosąc pomoc pacjentom z uszkodzeniami i  dysfunkcjami  ośrodkowego układu nerwowego.

Podstawowym celem działalności spółdzielni jest profesjonalna opieka dla młodego i starszego człowieka. Wszyscy członkowie „Razem” od ponad 3 lat wzbogacają swoje doświadczenie opiekując się i pomagając osobom cierpiącym i chorym, jak również cieszącym się życiem i zabawą dzieciom.

Kolejnym sektorem działalności spółdzielni jest opieka nad dziećmi w wieku szkolnym oraz przedszkolnym.  Spółdzielnia prowadzi świetlicę, w której najmłodsi mogą odpocząć od zajęć szkolnych, odrobić pracę domową, spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, czy też skupić się na rozwijaniu swoich pasji i talentów. Jesteśmy przekonani, że po pierwszych zajęciach z pewnością przyjdziecie kolejny raz do świetlicy ze swoimi pociechami, by poznawały na nowo otaczający świat.

Dodatkowo dzieci mają możliwość skorzystania z profesjonalnej pomocy, w przypadku szkolnych problemów wynikających z zaległości oraz kłopotów z prawidłową artykulacją, dysleksją czy innymi problemami wymagającymi terapii logopedycznej bądź pedagogicznej.

Spółdzielnia realizuje także  imprezy okolicznościowe oraz animację dla dzieci.

Naszym sukcesem jest to, że możemy pomóc w potrzebie drugiemu człowiekowi. Posiadamy odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Naszym priorytetem jest zapewnienie kompleksowej obsługi.

Swoją pracę wykonujemy solidnie i terminowo. Staramy się, aby nasz klient był zadowolony z efektów  pracy i polecał nas także innym.

Spółdzielnia ciągle wzbogaca ofertę swoich usług.