726 563 500 info@razem-opieka.pl

Usługi logopedyczne

Tanie usługi logopedyczne – Mława

Zapraszamy do korzystania z usług logopedycznych po przystępnych cenach. 

Terapia Logopedyczna

Głównym celem prowadzonej przez nas terapii logopedycznej jest usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie tworzona jest diagnoza służąca do opracowanie indywidualnego programu usprawniania mowy pacjenta.

 

W naszym ośrodku prowadzona jest:

1. Profilaktyka zaburzeń mowy.
2. Terapia wad wymowy:

 • Seplenienia (sygmatyzmu) – nieprawidłowa artykulacja głosek szeregu szumiącego, syczącego lub ciszącego.
 • Kappacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski k.
 • Gammacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski g.
 • Lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski l.
 • Rotacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski r.
 • Mowa bezdźwięczna – podczas wymowy zastępowanie głosek dźwięcznych ich odpowiednikami bezdźwięcznymi.
 • Mowa nosowa – głoski ustne wymawiane są jak nosowe (nosowanie otwarte) lub głoski nosowe wymawiane są jako ustne (nosowanie zamknięte).
 • Opóźniony rozwój mowy.

3. Rehabilitacja mowy w:

 • Afazji – utrata zdolności mowy nastąpiła wskutek ogniskowych uszkodzeń mózgu w wyniku udaru, wylewu lub urazu czaszkowego.
 • Dyzartrii – spowodowana uszkodzeniem mięśni, nerwów czaszkowych, jąder nerwów czaszkowych, dróg korowo – jądrowych, układu pozapiramidowego.
 • Jąkaniu – zaburzenie płynności mowy.

4. Zapobieganie i terapia dysleksji.