726 563 500 info@razem-opieka.pl

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna – terapia trudności szkolnych.

Jej głównym celem jest niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania.

W naszym ośrodku w ramach terapii pedagogicznej prowadzone są ćwiczenia w zakresie:

  • czytania (technika i rozumienie),
  • pisania ( grafika i redakcja tekstów),
  • znajomości zasad ortograficznych,
  • rozwijania słownictwa,
  • budowania narracji i samodzielnych wypowiedzi
  • rozwijania kompetencji matematycznych
  • usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych,
  • rozwijania umiejętności orientacji w przestrzeni i wokół własnego ciała,
  • radzenia sobie ze stresem.